Bc. Stanislav Krupa – STIIFA

Mláky 12, 985 45, Látky

Mob: +421915711111 ( Chata Hajdukovo )

Mob: +421908845838 ( Chata Holanka )

Email: info@ubytovanievpodpolani.sk

IČO: 36872521

DIČ: 1030623858

IBAN: SK4211000000002624481315